Türkçe
Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Marka olmak için vizyon, heves, disiplin, bilgi ve deneyim gerektirir.
Kişiler veya kurumlar yeni sektörlerde yatırım yapacakları zaman sektöre ait yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayabilirler. MİNE ATAMAN BREAD, uzun yıllar marka yönetimi, perakende, süpermarket içi unlu mamuller ve gıda işletmelerindeki deneyimlerini yeni gıda projelerinde sizlerle paylaşır. Kalıcı ve güçlü markalar için MİNE ATAMAN BREAD kurum, şirket gücünüzü doğru markalar için yönlendirir.

Marka için fizibilite çalışması Konsept yaratımı, iş modeli kurgulama, markalama, üretim, lojistik, organizasyon modeli oluşturma, pazarlama yönetimine yönelik bütçe oluşturulur. Üretim kurulumu Marka için doğru üretim ve depolama altyapısı projelendirilir.

EKİP OLUŞTURMA Markaya uygun üretim, satış, idari ekipler oluşturulur.

İŞ MODELİ PLANLAMA Marka için doğru iş modeli kurgulanır.

ORGANİZASYON MODELİ KURGULAMA Markanın yönetimi için markaya özel organizasyon modeli geliştirilir.

ÜRÜN GAMI BELİRLEME Marka için doğru ürün gamı belirlenir, reçetelendirilir, demo çalışmaları yapılır. Markanız için fonksiyonel mimari çözüm Konsept için mimari brief hazırlanır, projelendirilir.

PAZARLAMA, REKLAM, HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ PLANLAMA Marka için doğru pazarlama stratejisi belirlenir, tanıtım çalışmaları, halkla ilişkiler faaliyetleri planlanır.

KURUMSAL KİMLİK ÇÖZÜMLERİ Markanın tüketiciyle öncelikle buluşacağı görsel kimlik için doğru yaratıcı brief hazırlanır.

EĞİTİM PLANLAMA Üretim, lojistik, satınalma, satış konularında tamamen markaya özel eğitimler planlanır ve çalışanlara verilir.

KURTULAN MARKALAR Mine Ataman Danışmanlık zor durumdaki markanızı, değerlendirir size bir çıkış yolu planlar.

MARKA ELÇİSİ ŞUBE DESTEK PROGRAMI Gıda perakendesine uygun projelerle markanıza hizmet verir.

Konsept Tasarımı

Yatırım yapmak istiyorsunuz ama aklınızda bir fikir mi yok, ya da fikir var ama çok mu ham OTTOMAN STRATEJİST projelendirir. Yeni bir konsept yaratır.

Segmentasyon

Markanız için segmentasyon çalışması yapar, pazarda odaklanılacak alanları tespit eder ve hedef koyar.

Konumlandırma

Markanızın tüketici zihninde nasıl algılanması gerektiğine karar verir.

Marka mimarisi

Kurumun başka marka veya markaları varsa markalar arası ilişkiler planlanır.

Fizibilite Çalışması

Konsept yaratımı, iş modeli kurgulama, markalama, üretim, lojistik, organizasyon modeli oluşturma, pazarlama yönetimine yönelik bütçe oluşturulur.

Üretim Kurulumu

Marka için doğru üretim ve depolama altyapısı projelendirilir.

Ekip oluşturma

Markaya uygun üretim, satış, idari ekipler oluşturulur.

İş Modeli Planlama

Marka için doğru iş modeli kurgulanır.

Organizasyon Modeli Kurgulama

Markanın yönetimi için markaya özel organizasyon modeli geliştirilir.

Fonksiyonel Mimari Çözüm

Konsept için mimari brief hazırlanır, projelendirilir.

Pazarlama Faaliyetleri Planlama

Marka için doğru pazarlama stratejisi belirlenir, tanıtım çalışmaları, halkla ilişkiler faaliyetleri planlanır.

Kurumsal Kimlik Çözümleri

Markanın tüketiciyle öncelikle buluşacağı görsel kimlik için doğru yaratıcı brief hazırlanır.

Eğitim Planlama

Üretim, lojistik, satınalma, satış konularında tamamen markaya özel eğitimler planlanır ve çalışanlara verilir.